Laureaci konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011

Marcin Dziubiński

dr Marcin Dziubiński, Uniwersystet Warszawski
za pracę „Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems
promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz

Praca bada złożoność obliczeniową problemu spełnialności logiki TeamLog – formalizmu dla współpracujących agentów, autorstwa Barbary Dunin-Kęplicz i Rineke Verbrugge. Jak pokazano, TeamLog ma złożoność wykładniczą. To motywuje badanie ograniczeń języka formalizmu. Praca proponuje nowatorskie i uniwersalne ograniczenie kontekstu modalnego. Pozwala ono wyznaczyć fragmenty logiki TeamLog o zadowalającej sile wyrazu, a jednocześnie daje możliwość zastosowania innych ograniczeń lub metod heurystycznych.Wojciech Jaśkowski

dr Wojciech Jaśkowski, Politechnika Poznańska
za pracę „Algorithms for Test-based Problems
promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

Rozprawa jest poświęcona podklasie problemów optymalizacyjnych, których cechą charakterystyczną jest ocena rozwiązań na (zwykle bardzo dużym) zbiorze elementarnych testów. W pracy zaproponowano efektywne obliczeniowo algorytmy koewolucyjne dla takich problemów. Uzyskane wyniki mają potencjalne zastosowanie m.in. w uczeniu się strategii gier, uczeniu maszynowym i problemach kombinatorycznych.Joanna Czajkowska

dr Joanna Czajkowska, Politechnika Śląska
za pracę „Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego
promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

Przedmiotem rozprawy było opracowanie metodologii segmentacji guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego. Wczesna diagnostyka oraz monitorowanie terapii wspomnianych zmian umożliwia bowiem skuteczną walkę z chorobą. Prezentowany algorytm umożliwia półautomatyczną segmentację guzów kości różnego typu oraz w różnych lokalizacjach. Proponowana metoda opiera się na rozmytym grupowaniu c-średnich w przestrzeni jądra, modelu mieszanym gaussowskim oraz metodzie względnej rozmytej spójności.

Tekst rozprawy jest dostępny na życzenie u autorki pracy.

  • pl/konkurs/laureaci2011.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1