Łukasiewicz - EMAG

Dane kontaktowe:
Leopolda 31
40-189 Katowice
tel. +48 32-20-07-600
emag@emag.lukasiewicz.gov.pl
https://emag.lukasiewicz.gov.pl

OPIS:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Kompetencje Instytutu koncentrują się na czterech podstawowych obszarach działalności Łukasiewicza tj. Transformacja cyfrowa, Inteligentna i czysta mobilność, Zdrowie, Zielona, cyrkularna gospodarka. Łukasiewicz-EMAG zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, ideą Smart Cities, cyfrowymi usługami publicznymi, IoT, Przemysłem 4.0, Dostępnością Plus. Działalność B+R wspomagana jest usługami w akredytowanych laboratoriach. Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Instytut Łukasiewicz – EMAG oferuje specjalistyczne rozwiązania związane z obszarem nowoczesnych technologii w zakresie cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.

W strukturach Instytutu Łukasiewicz – EMAG działają trzy Centra Badawcze:

W obszarze AI/ML instytut realizuje szereg prac i projektów B&R związanych z zagadnieniami: personalizacji leczenia, analizy danych klinicznych i genetycznych, zastosowaniami AI/ML w cyberbezpieczeństwie, diagnostyki maszyn i urządzeń, tworzeniem platform analitycznych do przetwarzania danych wrażliwych. Przykładami kluczowych projektów z obszaru AI/ML realizowanych w Instytucie są:

  • Zintegrowana Platforma Analityczna,
  • Szkieletowy system automatycznego tłumaczenia na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej,
  • Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną,
  • Projekt Childhood ALL in Poland (CALL-POL) - krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Specjaliści Łukasiewicz-EMAG uczestniczą również – jako eksperci – w przygotowaniu wyzwań i konkursów z zakresu AI/ML ogłaszanych na platformie GovTech.

  • pl/wspierajacy/emag.txt
  • ostatnio zmienione: 4 tygodni temu
  • przez kkutt