Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania

Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania funkcjonuje od września 2018 roku przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych poprzez realizację projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, głównie w zakresie wspomagania zarządzania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ramach Centrum realizowana jest współpraca naukowa, badawcza i rozwojowa pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy. Wyniki realizacji projektów wdrażane są w działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz upowszechniane poprzez publikacje naukowe w czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych. Centrum Inteligentnych Systemów Zarządzania jest współorganizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej „International Conference on Computational Collective Intelligence” oraz międzyuczelnianego seminarium naukowego „Inteligencja Kolektywna w Systemach Informacyjnych”.

  • pl/wspierajacy/imscenter.txt
  • ostatnio zmienione: 4 lat temu
  • przez 127.0.0.1