Komunikat końcowy Jury Konkursu PSSI na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji

17.04.2024

Jury Konkursu na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2023) w składzie:

 1. Halina Kwaśnicka – przewodnicząca Jury
 2. Jan Bazan – członek Jury
 3. Urszula Boryczka – członkini Jury
 4. Tadeusz Burczyński – członek Jury
 5. Mariusz Flasiński – członek Jury
 6. Piotr Jędrzejowicz – członek Jury
 7. Andrzej Skowron – członek Jury
 8. Dominik Ślęzak – członek Jury
 9. Andrzej Śluzek – członek Jury

wyłoniło w dniu 27 marca 2024 r. następujących laureatów konkursu:

Nagroda PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2023:
Pan dr Daniel Korzekwa, za pracę „Automated detection of pronunciation errors in non-native English speech employing deep learning”, Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska

Dwa równorzędne wyróżnienia PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2023:
Pan dr Wojciech Dudzik, za pracę „Ensembles of support vector machines with evolutionarily optimized hyperparameters and training sets”, Promotor: dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ (Politechnika Śląska).
oraz
Pan dr Kamil Deja, za pracę „Data representations in generative modelling”, Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Trzciński (Politechnika Warszawska).

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom oraz podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu.

Ogłaszamy trzynastą edycję konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

W konkursie mogą wziąć udział rozprawy bronione od 1 grudnia 2022 do 30 listopada 2023 r.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 16 lutego 2024 roku do 23 lutego 2024 roku. Należy ich dokonać drogą pocztową na adres Stowarzyszenia albo elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Komunikat końcowy Jury Konkursu PSSI na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji

20.05.2023

Jury Konkursu na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2022) w składzie:

 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury),
 • dr hab. inż. Wojciech Kotłowski, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska,
 • prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • prof. dr hab. Dominik Ślęzak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dniu 20.05.2023 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2022:
dr inż. Kalina Kobus za pracę Efficient algorithms for extreme multi-label classification
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Dembczyński, Politechnika Poznańska.

2) Wyróżnienie PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2022:
dr Tomasz Wąs za pracę Axiomatization of the Walk-Based Centrality Measures
Promotor: dr hab. Marcin Dziubiński, Uniwersytet Warszawski, Promotor pomocniczy: dr Oskar Skibski, Uniwersytet Warszawski.

Jury pragnie podkreślić wyjątkowo wysoki poziom i liczbę tegorocznych zgłoszeń - 20 prac z ośrodków z całej Polski. Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza dwunastą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

W konkursie mogą wziąć udział rozprawy bronione od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2022 r.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Należy ich dokonać drogą pocztową na adres Stowarzyszenia albo elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Komunikat końcowy Jury Konkursu PSSI na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji

14.05.2022

Jury konkursu na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2021) w składzie:

 • dr hab. inż. Anna Fabijańska, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Inż. Wojciech Kotłowski, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. inż. Jacek Rumiński, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Dominik Ślęzak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dn. 14.05.2022 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2021:
dr inż. Paweł Zyblewski za pracę Classifier selection for imbalanced data stream classification
Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska

2) Wyróżnienie PSSI w Konkursie na Najlepszą Polską Pracę Doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2021:
dr inż. Michał Koziarski za pracę Imbalanced data preprocessing techniques utilizing local data characteristics
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jury oceniło siedem złożonych prac z czterech ośrodków z całej Polski. Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza jedenastą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

W konkursie mogą wziąć udział rozprawy bronione od 1 grudnia 2020 do 30 listopada 2021 r.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 15 lutego 2022 roku. Należy ich dokonać drogą pocztową na adres Stowarzyszenia albo elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

19.04.2021

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2020) w składzie:

 • dr hab. inż. Wojciech Kotłowski, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Wydziału Inżynierii Mechaniczne Informatyki Politechniki Częstochowskiejj
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

wyłoniło w dn. 19.04.2021 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2020:
dr inż. Jakub Sawicki za pracę Memetic exploration of the objective insensitivity regions in continuous global optimization
Promotor: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

2) Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2020:
dr inż. Alicja Kwaśniewska za pracę Thermal Images Analysis Methods using Deep Learning Techniques for the Needs of Remote Medical Diagnostics
Promotor: dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)

Jury oceniło siedem złożonych prac z pięciu ośrodków z całej Polski. Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza jubileuszową, dziesiątą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

W konkursie mogą wziąć udział rozprawy bronione od 1 października 2019 do 30 listopada 2020 r.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Należy ich dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na regulamin konkursu, który został zaktualizowany w stosunku do poprzednich edycji. Do najważniejszych zmian należą:

 1. zmieniony zakres terminów obron rozpraw kwalifikowanych do konkursu (pkt 3. Regulaminu),
 2. uaktualnione dane teleadresowe, zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi na wiosnę (pkt 5. Regulaminu),
 3. wprowadzona możliwość przesłania zgłoszenia w całości elektronicznie z wykorzystaniem podpisu zaufanego (pkt 6. Regulaminu).

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

24.05.2020

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2019) w składzie:

 • dr hab. Jan Bazan, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Cyganek, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. inż. Jacek Rumiński, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 22.05.2020 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2019:
dr inż. Marek Kowalski za pracę Localization and tracking of facial landmarks in images and video sequences
Promotor: prof. dr hab. Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska (Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych)

2) Wyróżnienie:
dr inż. Filip Malawski za pracę Automatic analysis of techniques and body motion patterns in sport
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek, Akademia Górniczo-Hutnicza (Katedra Informatyki)

Jury oceniło dziewięć złożonych prac z pięciu ośrodków z całej Polski. Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza dziewiątą edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2020 roku do 24 lutego 2020 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

16.06.2019

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2018) w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż.Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. Dominik Ślęzak, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dn. 08.06.2019 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2018:
dr inż. Michał Nowicki za pracę Methods for the fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem
Promotor: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, Politechnika Poznańska (Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej)

2) Wyróżnienie:
dr inż. Paweł Liskowski za pracę Heuristic algorithms for discovery of search objectives in test-based problems
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska (Instytut Informatyki)

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2019 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2017 do 30 września 2018 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

25.06.2018

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2017) w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 2.06.2018 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2017:
dr Marcin Waniek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW za pracę
Hiding in Social Networks
Promotor: dr hab. Piotr Faliszewski, AGH,
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

2) Dwa równorzędne wyróżnienia:

dr Karol Kurach, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW za pracę
Deep Neural Architectures for Algorithms and Sequential Data
Promotor: dr hab. Hung Son Nguyen, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

oraz

dr inż. Karol Walędzik, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska za pracę
Połączenie metod symulacyjnych oraz dziedzinowych metod heurystycznych w zagadnieniach dynamicznego podejmowania decyzji
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2 marca 2018 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2016 do 30 września 2017 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

02.06.2017

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2016) w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, Akademia Górniczo-Hutnicza, (Katedra Informatyki)
 • dr hab. inż Jerzy Stefanowski, prof. nadzwyczajny, Politechnika Poznańska

wyłoniło następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2016:
dr inż. Bartosz Krawczyk za pracę
Forming and pruning one-class classifier ensembles
Promotorzy:

 • prof dr hab inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
 • prof. Francisco Herrera, Universidad de Granada, Hiszpania

2) Wyróżnienie:
dr inż. Szymon Bobek za pracę
Methods for modeling self-adaptive mobile context-aware systems
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

3) Nagroda specjalna jury za wyróżniającą się teoretyczną pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2016:
dr Alina Powała za pracę
Modeling dialogues in multiagent systems: a paraconsistent approach
Promotor: prof dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, Uniwersytet Warszawski

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2017 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2015 do 30 września 2016 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w pro{gramie Inkscape).

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

25.04.2016

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2015) w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska

wyłoniło w dn. 25.04.2016 następujących laureatów konkursu:

 1. Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2015 –
  dr Dariusz Brzeziński, Block-based and Online Ensembles for Concept-drifting Data Streams
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. nadzw., Politechnika Poznańska
 2. Dwa równorzędne wyróżnienia:
  • Wyróżnienie: dr Tomasz Pawlak za pracę Competent Algorithms for Geometric Semantic Genetic Programming
   (Kompetentne Algorytmy dla Geometrycznego Semantycznego Programowania Genetycznego)
   Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw., Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
  • Wyróżnienie: dr Marcin Szeląg za pracę Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems
   (Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa)
   Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
 3. Nagrodę specjalną jury za najlepszą teoretyczną pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2015:
  dr Oskar Skibski za pracę Shapley Value for Games with Externalities and Games on Graphs
  Promotor: prof dr hab. Andrzej Szałas (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski);
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski oraz Department of Computer Science, University of Oxford)

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom, i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Jury pragnie też podkreślić niezwykle wysoki poziom wszystkich tegorocznych prac.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 29 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2014 do 30 września 2015 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2014) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)

postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody główne w kategorii prac teoretycznych i w kategorii pracę aplikacyjnych, jak też i jedno wyróżnienie. Jury wyłoniło w dn. 26.03.2015 następujących laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2014 w kategorii prac teoretycznych
  dr inż. Marcin Szubert, Politechnika Poznańska
  za pracę “Coevolutionary Shaping for Reinforcement Learning”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska.
 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2014 w kategorii prac aplikacyjnych
  dr Konrad Andrzej Ciecierski, Politechnika Warszawska
  za pracę „System wspomagania decyzji w chirurgicznym leczeniu choroby Parkinsona”. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Raś, Politechnika Warszawska.
 • Wyróżnienie
  dr Leszek Gajecki, Akademia Górniczo-Hutnicza
  za pracę „Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemu rozpoznawania mowy klasy LVCST”. Promotor prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jury pragnie jednocześnie podkreślić bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do konkursu prac, i zachęcić wszystkich uczestników, a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 28 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2014 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2013 do 30 września 2014 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2012) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • Prof. dr hab. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dn. 27.04.2014 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2013
  dr Tomasz Kajdanowicz, Politechnika Wrocławska,
  za pracę „Classification Methods based on Multi-label Problem Transformation”.
  Promotor: dr hab. inż. Przemysław Kazienko.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Piotr Bigaj, Instytut Badań Systemowych PAN,
  za pracę „A memetic algorithm for the global path planning with movement constraints for a non-holonomic mobile robot”.
  Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, Instytut Badań Systemowych PAN.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Michał Lech, Politechnika Gdańska,
  za pracę “Metody i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego”.
  Promotor prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Krystyna Napierała, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Improving Rule Classifiers For Imbalanced Data”.
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska.

Wszystkie wyróżnienia są równorzędne.

Więcej informacji o laureatach...

Jury pragnie jednocześne podkreślić wysoki poziom wszystkich prac, i zachęcić wszystkich uczestników,
a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 grudnia 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2012 do 30 września 2013 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2012) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin (Przewodniczący Komisji), IPI PAN i University of Ottawa, Kanada
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 24.04.2013 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2012
  dr inż. Dominik Belter, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Gait control of the six-legged robot on a rough terrain using computational intelligence learning and optimization methods”.
  Promotor: prof. Piotr Skrzypczyński.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr inż. Piotr Andruszkiewicz, Politechnika Warszawska,
  za pracę “Privacy Preserving Classification and Association Rules Mining over Centralised Data”.
  Promotor prof. Marzena Kryszkiewicz.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr Szymon Chojnacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN,
  za pracę “Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych”.
  Promotor prof. Mieczysław Kłopotek.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr inż. Przemysław Więch, Politechnika Warszawska,
  za pracę “Distributed Default Reasoning in the Semantic Web”.
  Promotor prof. Henryk Rybiński.

Wszystkie wyróżnienia są równorzędne.

Więcej informacji o laureatach...

Jury pragnie jednocześne podkreślić wysoki poziom wszystkich prac, i zachęcić wszystkich uczestników,
a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Szablon karty zgłoszeniowej i listu rekomendacyjnego:

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 28 lutego 8 marca 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2011 do 30 września 2012.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada (Przewodniczący Komisji)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

Komisja konkursowa Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI) na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2011) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada (Przewodniczący Komisji)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

wyłoniła w dn. 17.02.2012 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Marcin Dziubiński, Uniwersytet Warszawski,
  za pracę „Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems
  promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Wojciech Jaśkowski, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Algorithms for Test-based Problems
  promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
 • Wyróżnienie dla najlepszej pracy o charakterze stosowanym w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Joanna Czajkowska, Politechnika Śląska,
  za pracę „Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego
  promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

Komisja pragnie pogratulować Laureatom, serdecznie podziękować autorom wszystkich zgłoszonych prac za udział w konkursie, oraz podkreślić, że wszystkie zgłoszone prace miały bardzo wysoki poziom!

Więcej informacji o laureatach...

Jednocześnie Komisja zachęca wszystkich uczestników, a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do europejskiego konkursu 2011 ECCAI Artificial Intelligence Dissertation Award. Termin elektronicznego składania wniosków w konkursie ECCAI upływa 1 marca 2012.

 • pl/konkurs.txt
 • ostatnio zmienione: 5 tygodni temu
 • przez kkutt