pl:patronage

Patronat PSSI

Celem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji jest promowanie i wspieranie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie popularyzacji, rozwoju i stosowania teorii, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz innych dziedzin nauk informatycznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć. Jednym ze środków do realizacji tego celu jest obejmowanie patronatem wydarzeń związanych z tematyką sztucznej inteligencji.

Warunki objęcia patronatem wydarzenia przez PSSI:

  1. PSSI udziela patronatów wyłącznie wydarzeniom, konferencjom o charakterze naukowym obejmującym tematykę sztucznej inteligencji.
  2. Logo PSSI zostanie umieszczone na stronie wydarzenia i w innych materiałach związanych z wydarzeniem.
  3. W przestrzeni wydarzenia zostanie udostępniona możliwość wystawienia rollupu z informacjami o PSSI.
  4. Jeżeli udział w wydarzeniu wiąże się z opłatą rejestracyjną, organizator jest proszony o zaproponowanie zniżki dla członków PSSI, którzy będą chcieli wziąć udział w wydarzeniu.

Prośbę o patronat należy przesłać na adres pssi@pssi.org.pl.
Decyzja zostanie podjęta przez Zarząd PSSI na najbliższym zebraniu.

  • pl/patronage.txt
  • ostatnio zmienione: 5 miesięcy temu
  • przez kkutt