pl:committee

Rada Naukowa PSSI

Działalność Zarządu wspierana jest przez Radę Naukową, skupiającą wybitnych przedstawicieli polskiego środowiska naukowego z obszaru sztucznej inteligencji.

Rada Naukowa PSSI została powołana na Walnym Zebraniu, które odbyło się dnia 28 lipca 2010 roku, jako statutowy organ doradczy. Do zakresu kompetencji Rady należy m.in. formułowanie opinii, rad i sugestii w kwestiach bieżącej działalności oraz inicjowanie i proponowanie przyszłych działań i kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto do zadań Rady należy opiniowanie nagród naukowych przyznawanych przez PSSI oraz recenzowanie prac konkursowych, konferencyjnych w konkursach i konferencjach organizowanych przez PSSI.

Zgodnie ze Statutem PSSI członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI, którzy zostali wybrani przez Walne Zebranie do zasiadania w tym organie. Kandydaturę na członka Rady Naukowej proponuje grupa minimum 3 członków PSSI. Choć statutowa formuła przyjmowania członków nie zobowiązuje do przedstawienia rekomendacji przez członka Rady Naukowej PSSI, jest to jednak mile widziane.

Zgodnie ze Statutem PSSI członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi PSSI.
Poniżej znajduje się bieżąca lista członków Rady Naukowej (w kolejności alfabetycznej).

 • Przewodniczący Rady Naukowej: Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska)
 • Jarosław Arabas (Politechnika Warszawska)
 • Tadeusz Burczyński (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk & Politechnika Krakowska)
 • Krzysztof Cios (Virginia Commonwealth University, USA)
 • Bogusław Cyganek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Piotr Jędrzejowicz (Uniwersytet Morski w Gdyni)
 • Janusz Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)
 • Przemysław Kazienko (Politechnika Wrocławska)
 • Józef Korbicz (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Robert Kowalski (Imperial College London, Wielka Brytania)
 • Krzysztof Krawiec (Politechnika Poznańska)
 • Halina Kwaśnicka (Politechnika Wrocławska)
 • Antoni Ligęza (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Agnieszka Ławrynowicz (Politechnika Poznańska)
 • Jacek Mańdziuk (Politechnika Warszawska)
 • Stanisław Matwin (Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk & Dalhousie University, Kanada)
 • Ngoc Thanh Nguyen (Politechnika Wrocławska)
 • Leszek Rutkowski (Politechnika Częstochowska)
 • Marek Sikora (Politechnika Śląska)
 • Marek Skomorowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Andrzej Skowron (Uniwersytet Warszawski)
 • Roman Słowiński (Politechnika Poznańska)
 • Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska)
 • Piotr Szczepaniak (Politechnika Łódzka)
 • Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Jarosław Wąs (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • pl/committee.txt
 • ostatnio zmienione: 16 miesięcy temu
 • przez kkutt