pl:activities:seminaria:krakow20131108

Sprawozdanie z Walnego Zebrania PSSI w dn. 8 listopada 2013 r.

W dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie PSSI, w którym uczestniczyły 24 osoby.

Podczas zebrania miało miejsce wręczenie dyplomów laureatom wyróżnionym w Konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w 2012 r.
Osobiście dyplomy odebrali: dr inż. Dominik Belter z Politechniki Poznańskiej oraz dr inż. Piotr Andruszkiewicz z Politechniki Warszawskiej.
Obaj laureaci wygłosili krótkie referaty prezentujące swoje osiągnięcia.

Następnie Prezes PSSI zaprezentował informacje dotyczące działalności PSSI w ostatnim roku oraz zdał sprawozdania Zarządu za okres całej kadencji, po czym Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu za okres kadencji. Jednogłośnie przyjęto również nowych kandydatów do Rady Naukowej, którzy byli rekomendowani przez Zarząd: prof. Romana Słowińskiego, prof. Krzysztofa Ciosa, prof. Leszka Rutkowskiego oraz prof. Antoniego Ligęzę.

W dalszej części zebrania Sekretarz PSSI przedstawił ordynację wyborczą wynikającą ze Statutu Stowarzyszenia po czym odbyły się wybory Prezesa, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję został wybrany dr hab. Grzegorz J. Nalepa, a członkami Zarządu zostali wybrani mgr inż. Krzysztof Kluza, prof. Antoni Ligęza, prof. Jerzy Stefanowski oraz prof. Ryszard Tadeusiewicz. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani prof. Marek Skomorowski, prof. Witold Kosiński oraz dr inż. Bartłomiej Śnieżyński. Na koniec zebrania odbyła się dyskusja dotycząca planowanych działań i rozwoju PSSI.

Porządek Walnego Zebrania był następujący:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
 5. Wręczenie dyplomów w Konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską.
 6. Przedstawienie informacji na temat działalności PSSI w ostatnim roku oraz przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres kadencji.
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu za okres kadencji.
 8. Głosowanie nad propozycjami nowych kandydatów do Rady Naukowej.
 9. Przedstawienie ordynacji wyborczej wynikającej ze Statutu PSSI.
 10. Wybory Prezesa i Członków Zarządu PSSI.
 11. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja na temat dalszych działań PSSI.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zebrania.
 • pl/activities/seminaria/krakow20131108.txt
 • ostatnio zmienione: 4 lat temu
 • przez 127.0.0.1